Plany, planowane inwestycje

Inwestycja w Stargardzie

Lokalizacja: Stargard, Okolice osiedla Zachód

Inwestycja zlokalizowana będzie w Stargardzie w drugiej lini zabudowy, od ulicy Szczecińskiej, przy Osiedlu Zachód.

Charakter inwestycji: Zabudowa wielorodzinna

Aktualizacja - czerwiec 2018 roku
W I kwartale 2018 roku zakończyliśmy prace projektowe i zgodnie z planem uzyskaliśmy pozwolenie na budowę I etapu inwestycji. Jednak pod koniec 2017 roku, poprzedni właściciel działki złożył wniosek do Sądu dot. nieprawidłowości przy akcie nabycia przez pierwotnego właściciela. W następstwie w Księdze Wieczystej pojawił się wpis który warunkuje rozpoczęcie przez nas prac budowlanych. W międzyczasie, aby przyspieszyć sprawę, podjęlśmy próby mediacji z poprzednim właścicielem celem wyjaśnienia sprawy na gruncie cywilnym. Rozmowy te nadal trwają. Z uwagi na powyższe zawiłości czekamy również na sądowe rozstrzygnięcie sprawy.
Nadal potrzymujemy chęć realizacji inwestycji i jak tylko otrzymamy decyzję sądową przystąpimy do ustalenia terminu prac budowlanych.